Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 16 października 2009 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy


Uprzejmie informuję, że XXXII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 26 października o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 31/2009.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
6. Analiza oświadczeń majątkowych.
7. Ocena działalności Burmistrza w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz efektów uzyskanych dla budżetu gminy z gospodarowania mieniem komunalnym.
8.  Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.,
8.2 w sprawie likwidacji Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca Osówka” w Głuszycy
8.3 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
8.4 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej,
8.5 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
8.6 w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
8.7 w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i gminy Głuszyca”.
9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |