Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

Regulamin przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.
(
Zarządzenie nr 35/09 Burmistrza Miasta Głuszyca)

28.10.2009 r.
Informacja nt. udzielonych stypendiów BURMISTRZA GŁUSZYCY za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2008/2009 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Głuszyca.

16.09.2009 r.
Informujemy, że z dniem 15 września 2009 r., na podstawie Zarządzenia Nr 168/09 Burmistrza Miasta Głuszycy, w Urzędzie Miejskim w Głuszycy obowiązuje nowy regulamin organizacyjny.

W związku z powyższym informacje dotyczące biur, stanowisk pracowniczych oraz zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach są nieaktualne i będą sukcesywnie poprawiane.

Bezpośrednie numery telefonów do pracowników pozostają bez zmian i są aktualne.

Za niedogodności przepraszamy.
Administrator BIP
 
<odpowiedzialny za treść - Tomasz Krzak - tel. 074 8866747>

25.08.2009 r.
Od dnia 1 września 2009 r. Urząd Miejski w Głuszycy rozpocznie przyjmowanie wniosków od mieszkańców naszej Gminy ubiegających się o stypendia szkolne na rok szkolny 2009/2010.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki, jest zameldowany na stałe na terenie Gminy Głuszyca, a dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 351,- zł./netto/

Stypendia szkolne przeznaczone są na:

  • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
     
  • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
     
  • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
     
  • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Wnioski można pobierać w szkołach na terenie gminy oraz w Urzędzie Miejskim, pokój nr 1 - od dnia 26 sierpnia 2009 r.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2009 r. w pok. nr 15.

< Szczegółowych informacji udziela:
inspektor d/s oświaty - Urszula Zaleska- tel. 074 8866748 - pokój nr 15 w/w Urzędzie
>

20.05.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ.
 
Konkurs rozstrzygnięty - w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową wybrana zostały oferty złożone przez:
- Uczniowski Klub Sportowy „Głuszyca” w Głuszycy . -przyznana kwota dotacji – 7500 zł
- Fundację „Katolicka Inicjatywa Berit w Głuszycy . -
przyznana kwota dotacji – 2000 zł
Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 

<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

09.04.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Z TERENU GMINY GŁUSZYCA.
 
Konkurs rozstrzygnięty -  w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- organizacja wypoczynki letniego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Głuszyca wybrana została oferta złożona przez Rzymskokatolicką Parafię Chrystusa Króla w Głuszycy ul.11-go Listopada 2a -przyznana kwota dotacji: 6000 zł. Warunki realizacji zadania zostały określone w umowie.
 

<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

06.04.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ.
- konkurs  został unieważniony ... więcej
<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |