Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

 
Głuszyca, dnia 21 września 2009 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy


Uprzejmie informuję, że XXXI sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie sięw dniu 28 września o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu MiejskiegoProponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 30/2009.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
6. Stan higieniczno-sanitarny w aspekcie realizacji Regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminie.
7. Działania ZUMiK-u w zakresie poprawy stanu technicznego komunalnej substancji
mieszkaniowej w I półroczu 2009 r.
8. Stan bezpieczeństwa w gminie za II kwartał i okres wakacji 2009 r.
9. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
10. Podjęcie uchwał:
10.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.,
11. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
12. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
13. Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan ChmuraPodstawa prawna do uczestnictwa: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 141, poz. 1591 ze zmianami)

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |