Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2009 r. >

04.09.2009

Ogłoszenie numer : 305862 - roboty budowlane


Odbudowa nawierzchni drogi ul. Polna w Głuszycy - usuwanie skutków powodzi 2009

 ogłoszenie

 SIWZ

 formularz ofertowy

 oswiadczenia

 wykaz osób

 umowa

 przedmiar

 załącznik graficzny


3.09.2009

Rozstrzygnięcie przetargu

zawiadomienie o wyborze oferty

07.08.2009

Ogłoszenie nr 270416 - roboty budowlane

Odbudowa drogi ul. Sienkiewicza 31 w Głuszycy - zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi

 ogłoszenie

 SIWZ

 Załączniki do SIWZ

 Przedmiar robót


 

07.08.2009

Ogłoszenie nr 269958 - roboty budowlane

Remont dachu na budynku Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 26 w Głuszycy - zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi

 ogłoszenie

 SIWZ

 załączniki nr 1 - 5 do SIWZ

dodatkowa dokumentacja

 projekt budowlany

 projekt wykonawczy

 specyfikacja techniczna

Dodatkowa dokumentacja spakowana w formacie *.rar (w celu odczytania, należy pobrać i zapisać wszystkie części archwium a następnie wypakować programem WinRaR lub 7-Zip):

UWAGA
W razie kłopotów z pobraniem lub wypakowaniem dokumentacji proszę kontaktować się z administratorem sekcji przetargi pod nr tel. 074 8866749 lub pocztą elektroniczną na adres promocja@gluszyca.pl

 


 

04.05.2009 r.
Ogłoszenie nr 131398-2009 o zamówieniu - roboty budowlane:
Budowa kompleksu sportowego, w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012, przy ul. Dolnej w Głuszycy.

  -  ogłoszenie
  -  specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dodatkowa dokumentacja spakowana w formacie *.rar (w celu odczytania, należy pobrać i zapisać wszystkie części archwium a następnie wypakować programem WinRaR lub 7-Zip):

  -  dodatkowa dokumentacja
     (część1, część2, część3, część4, część5, część6, część7, część8,
     część9, część10, część11część12, część13)

UWAGA
W razie kłopotów z pobraniem lub wypakowaniem dokumentacji proszę kontaktować się z administratorem BIP pod nr tel. 074 8866747 lub pocztą elektroniczną na adres si@gluszyca.pl

22.05.2009 - Odpowiedzi do SIWZ

  - Odpowiedzi

 - Odpowiedzi 2

 28.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wyborze oferty


 

 

22.04.2009 r.
Ogłoszenie nr 116762-2009 o zamówieniu - roboty budowlane:
Uzbrojenie terenu ul. 11- go Listopada w Głuszycy - sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
<  Przetarg rozstrzygnięty

 


 

21.04.2009 r.
Ogłoszenie nr 111332-2009 o zamówieniu - roboty budowlane: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy  ul. Sienkiewicza 53a w Głuszycy.
<  Przetarg rozstrzygnięty >

 


 

17.04.2009 r.
Ogłoszenie nr 107552-2009 o zamówieniu - roboty budowlane: Odbudowa drogi ul. Dolna - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2006 roku.
< 
 Przetarg rozstrzygnięty


 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2009 r.
Ogłoszenie nr 95860-2009 o zamówieniu - roboty budowlane: Remont drogi dojazdowej do pól Łomnica - Grzmiąca - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2006 roku.
 Przetarg rozstrzygnięty > 
   


 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.2009 r.
Ogłoszenie nr 36722-2009 w spr. udzielenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2.
<  postępowanie unieważnione z powodu braku ofert >

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |