Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji:
   -  formularz w formacie Microsoft Excel
     lub
   -  
  wniosek w formacie Adobe PDF  

* - wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Biuro Obsługi Klienta - parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  parter, pokój nr 1, 
  tel. 074 8866757,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Panter).

TERMIN REALIZACJI:

Do 14 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 7a ust. 1, art. 7b i art. 7e ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z 1999 r. ze zmianami).
 2. Art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracymjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity ze zmianami).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |