Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Obwieszczenia Burmistrza Miasta Głuszycy: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zagospodarowanie przestrzene

07.08.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w spr. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.:
remont sieci gazowej niskiego ciśnienia ul. Kłodzka-Grunwaldzka-Zielona w Głuszycy, na działkach Miasto Głuszyca-obręb 02 nr 29, 252/1, 252/2, 23/1, 44, 39, 37, 36, 35, 34, 31/5, 33, 40, 178/1, 179, 251/2, 87/3, 87/2, 87/4, 86, 21/2 Gm. Głuszyca – obręb Głuszyca Górna działki nr 1, 539/5, 539/1, 539/6, 539/3, 538, 537/1, 537/2, 536/1, 536/2, 535, 534, 533, 532/2, 532/1, 531, 530, 529, 528, 527, 526/4, 526/3, 16, 524, 523, 522/4, 522/3, 522/2, 522/1, 521, 520/1, 520/2, 504, 503, 491, 489, 496, 495, 493, 488/5, 488/6, 480, 479, 478, 481, 498, 499, 509, 508/2, 500/2, 500/1, 501, 506, 507, 518, 543/1, 543/6, 543/7, 542, 541, 544/2, 544/1, 544/11, 544/6, 545/1, 545/2, 546, 547/1, 556/1, 557, 558, 559, 560, 484, 497, 486, 508/1, 488/7, 540, 486, 484, 497
.

05.05.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w spr. wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: zagospodarowaniu terenów przy ul. Leśnej w Głuszycy, działka nr 100, 102, 128/1, 128/2, 101, 512/5 (wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie stanowisk parkingowych, wykonanie ciągu pieszego, odwodnienia, uzupełnienia zieleni ozdobnej i izolacyjnej, wykonanie pomostów dla wędkarzy, budowa amfiteatru oraz oświetlenia drogi i obiektów).

05.05.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie wydania decyzji nr 5/2009 Burmistrza Miasta Głuszyca znak ZB/7331/711/5/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „Budowie kompleksu sportowego w ramach programu ORLIK 2012 oraz adaptacja części pomieszczeń istniejącego budynku na pomieszczenia zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działkach nr 2, 3, 4, 259 przy ulicy Dolnej w Głuszycy, gmina Głuszyca.

04.02.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno – sportowych.

06.01.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w spr. wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie kompleksu sportowego w ramach programu ORLIK 2012 oraz adaptacja części pomieszczeń istniejącego budynku na pomieszczenia zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Głuszycy przy ul. Dolnej, działki nr 2, 3, 4, 259.

23.05.2008 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie wydania decyzji nr 10/2008 Burmistrza Miasta Głuszyca, znak ZB/7331/680/10/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „Odbudowie mostu na rzece Bystrzycy w km 97 + 974 przewidzianej do realizacji na części działki nr 8, 28, 91 przy ulicy Dolnej w Głuszycy, gmina Głuszyca" ...

23.05.2008 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.: "Odbudowa mostu na rzece Bystrzycy w km 97 + 974 w Głuszycy przy ul. Dolnej w obrębie Głuszyca 2, działki nr 8, 28, 91" ...

17.03.2008 r. - Zawiadomiemie w sprawie wykonanych opracowań ekofizjograficznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna oraz Łomnica ...

15.11.2007 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.: "Budowa kolektora sanitarnego z przłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Dolnej Nr 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 w Głuszycy" ...

01.08.2007 r. - Zawiadomiemie w sprawie wykonanych opracowań ekofizjograficznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ...

26.07.2007 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie wydania decyzji nr 18/2007 Burmistrza Miasta Głuszyca, znak BUA/7331/653/19/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „Remoncie muru oporowego w km 5+750 drogi wojewódzkiej nr 380 w miejscowości Grzmiąca przewidziana do realizacji na dz. nr 379/176 i 230 w Grzmiącej, gm. Głuszyca" ...

14.06.2007 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie wydania decyzji nr 10/2007 Burmistrza Miasta Głuszyca, znak BUA/7331/644/10/2007, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Remoncie muru oporowego w km 5+750 drogi wojewódzkiej nr 380 w miejscowości Grzmiąca przewidzianej do realizacji na dz. nr 352 i 336 w Grzmiącej, gm. Głuszyca ...

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |