Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2009 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta >

Pełna treść zarządzeń może zostać udostępniona osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pokój nr 1 na parterze

1/09  z dnia 6 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul.  Kłodzkiej 61.

2/09  z dnia 7 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 31.

3/09 z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych na rok 2009.

4/09  z dnia 9 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Zielonej 6.

5/09 z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

6/09  z dnia 9 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 52.

7/09  z dnia 16 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 13.

8/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 433 o pow. 0,0400 ha położonej w Głuszycy.

9/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. Dotyczy Dyrektora jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.

10/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. Dotyczy Dyrektora jednostki budżetowej Zespłu Szkół w Głuszycy.

11/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. Dotyczy Dyrektora jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy.

12/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. Dotyczy Dyrektora jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy.

13/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. Dotyczy Dyrektora jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy.

14/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. Dotyczy Dyrektora jednostki budżetowej Gimnazjum Publicznego w Głuszycy.

15/09 z dnia 26 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 3.

16/09 z dnia 26 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 75.

17/09 z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

18/09 z dnia 26 tycznia 2009 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 96/5 o pow. 0,3165 ha położonej w Sierpnicy Gmina Głuszyca.

19/09 z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących właność gminy Głuszyca.

20/09  z dnia 30 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 10.

21/09 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji doradczo - opiniującej w związku z ogłoszonym naborem na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Głuszyca.

22/09 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminne od Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" działek nr 414/8, 414/9, 414/44 położnych w Głyszycy   Obręb I.

23/09  z dnia 3 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 5a.

24/09 z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych budynkami szkół i przedszkola wraz z działkami.

25/09  z dnia 12 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 48.

26/09  z dnia 12 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 10.

27/09 z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w związku z ogłoszonym naborem na kierownicze stanowisko urzędnicze - inspektor ds. promocji i rozwoju gminy.

28/09  z dnia 18 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 41.

29/09  z dnia 18 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 2.

30/09 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

31/09  z dnia 18 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 12.

32/09 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 818 o pow. 0,5721 ha połozonej w Głuszycy Obręb I.

33/09  z dnia 20 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 2.

34/09 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki nr 354/3 o pow. 0,0249 ha położonej w Sierpnicy Gmina Głuszyca.

35/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.

35a/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywnia ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.

36/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Górnośląskiej 3.

37/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Klodzkiej 75.

38/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy".

39/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 96/5 o pow. 0,3165 ha położonej w Sierpnicy Gmina Głuszyca.

40/09 z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy   ul.
Niecałej 4.

41/09 z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 65.

42/09 z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Leśnej 6.

43/09 z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 2.

44/09 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 64.

45/09 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Górnośląskiej 3.

46/09 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 75.

47/09 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Górnośląskiej 3.

48/09 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 45.

49/09 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 6.

50/09 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 79.

51/09 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Zielonej 6.

52/09 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

53/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

54/09 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 417/32 o pow. 0,5221 ha położonej w Głuszycy przy ul. Pionierów.

55/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 5c.

56/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

57/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

58/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

59/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

60/09 z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do zatrudnienia młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

61/09 z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie liczby uczniów na których przysługuje etat nauczyciela - bibliotekarza w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Głuszyca.

62/09 z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie odpisania w straty wierzytelności gminy Głuszyca z tytułu zaległości czynszowych po zmarłych dłużnikach lub których okres spłaty uległ przedawnieniu.

63/09 z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

64/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 75.

65/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 74.

66/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Częstochowskiej 6.

67/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji stałej do likwidacji środków trwałych.

68/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 79.

69/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Grzmiącej przy ul. Wiejskiej 31.

70/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

71/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postepowań o udzilenie zamówienia publicznego.

72/09 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 75.

73/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

74/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 75.

75/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 79.

76/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 71.

77/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 20.

78/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 75.

79/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 2.

80/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 2.

81/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 12.

82/09 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 79.

83/09 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kolejowej 1.

84/09 z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: promocja zdrowego stylu życia poprzez zingerowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową oraz organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Głuszyca.

85/09 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Parkowej 3.

86/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do dzierżawcy działki (dziwrżawa działki powyżej 10 lat) działki nr 166/4 o pow. 0,1038 ha położonej w Głuszycy przy ul. Gdańskiej.

87/09 z dnia 14 maja 209 roku w sprawie wyznaczenia osób do składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

88/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

89/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Parkowej 1.

90/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 45.

91/09 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia  "Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów" w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

92/09 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul.Zielonej 6 .

93/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 5a.

94/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany działki nr 87/5 o powierzchni ogólnej 0,3001 ha położonej w Sierpnicy będącej własnością gminy Głuszyca, na działkę nr 87/2 o powierzchni 0,3001 ha położonej w Sierpnicy stanowiącej własność Państwa Stanisława i Stefanii Dudojć.

95/09 z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

96/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Głuszycy.

97/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy.

98/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Głuszyca.

99/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kłodzkeij 75.

100/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

101/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 18.

102/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 79.

103/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 7.

104/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 18.

105/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |