Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 18 maja 2009 r.


Uprzejmie informuję, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 25 maja o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 26/2009.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Stopień wykorzystania hali sportowej przy Sz.P. nr 2 w Głuszycy w roku szkolnym 2008/2009.
6. Informacja o działalności świetlic socjoterapeutycznych na terenie Głuszycy.

7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
7.2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca,
7.3 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca,

8. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
9. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
10. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |