Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

Regulamin przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.
(
Zarządzenie nr 35/09 Burmistrza Miasta Głuszyca)

20.05.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ.
<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

09.04.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Z TERENU GMINY GŁUSZYCA.
<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

06.04.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ.
- konkurs  został unieważniony ... więcej
<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

24.03.2009 r.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

03.03.2009 r.
TERMIN OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

BURMISTRZ MIASTA GŁUSZYCY  przypomina, że 31 marca upływa termin opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.
Ponadto informuję, że na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności (31 marca br) można ustalić inny termin zapłaty opłat rocznych, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.
 
Czytaj: BONIFIKATA DLA OSÓB FIZYCZNYCH OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW
<odpowiedzialny za treść - Alicja Ogorzelec - tel. 074 8866756>

25.02.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza konkurs na wspieranie pomocy społecznej dla najuboższych mieszkańców gminy głuszyca, prowadzonej w ramach działalności charytatywnej w roku 2009.
<odpowiedzialny za treść - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748>

26.01.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.
<odpowiedzialny za treść - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748>

22.08.2008 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy informuje  o przystąpieniu Gminy Głuszyca do prac nad projektem budżetu na 2009 r. Podmioty ubiegające się o dotację z budżetu Gminy na cele publiczne mogą składać wnioski o dotację w terminie do 30 września 2008 r.
<odpowiedzialny za treść - Sekretarz Gminy - Witold Jaworski - tel. 074 8866769>

13.08.2008 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuje o bezpłatnych konsultacjach udzielanych rodzinom przeżywającym trudnosci związane z wychowaniem dzieci, z terenu powiatu wałbrzyskiego.
Konsultacje udzielane będą w terminie od 18 sierpnia do 15 grudnia 2008 r.

<odpowiedzialny za treść - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu - tel. 074 8408296, 074 8467558>

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |