Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2009 r. >

trwa aktualizacja danych ...

22.04.2009 r.
Ogłoszenie nr 116762-2009 o zamówieniu - roboty budowlane:
Uzbrojenie terenu ul. 11- go Listopada w Głuszycy - sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

21.04.2009 r.
Ogłoszenie nr 111332-2009 o zamówieniu - roboty budowlane: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy  ul. Sienkiewicza 53a w Głuszycy.

  -  ogłoszenie
  -  formularz ofertowy - zał. nr 1
  -  oświadczenia wykonawcy - zał. nr 2
  -  wykaz zrealizowanych zamówień - zał. nr 3
  -  wykaz osób odpow. za realizację zamówienia - zał. nr 4
  -  specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  -  umowa
  -  kody według wspólnego słownika zamówień

Dodatkowa dokumentacja spakowana w formacie *.rar (w celu odczytania, pliki należy wypakować programem WinRaR lub 7-Zip):

  -  Projekt budowlany wielobranżowy
           (część1, część2, część3, część4, część5)
  -  Projekt wykonawczy br. architekt. (rob. dociepleniowe)
           (część1, część2, część3)
  -  Projekt wykonawczy br. budowlanej (remont dachu)
           (część1, część2)
  -  Projekt wykonawczy br. instalacji elektrycznych
           (część1, część2)
  -  Projekt wykonawczy br. instalacji sanitarnych
  -  Przedmiar robót br. budowlanej i instalacyjnej
  -  Przedmiar robót br. instalacji elektrycznych
  -  Specyfikacje tech. wykonania i odbioru robót budowlanych

17.04.2009 r.
Ogłoszenie nr 107552-2009 o zamówieniu - roboty budowlane: Odbudowa drogi ul. Dolna - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2006 roku.
 
  -
 ogłoszenie
  -  formularz ofertowy - zał nr 1
  -  oświadczenia wykonawcy - zał nr 2
  -  wykaz osób odpow. za realizację zamówienia - zał nr 3
  -  specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  -  umowa
  -  przedmiar robót
  -  program funkcjonalno - użytkowy
  - mapka:
   

08.04.2009 r.
Ogłoszenie nr 95860-2009 o zamówieniu - roboty budowlane: Remont drogi dojazdowej do pól Łomnica - Grzmiąca - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2006 roku.
 
  -
 ogłoszenie
  -  formularz ofertowy - zał nr 1
  -  oświadczenia wykonawcy - zał nr 2
  -  wykaz osób odpow. za realizację zamówienia - zał nr 3
  -  specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  -  umowa
  -  przedmiar robót
  -  program funkcjonalno - użytkowy
  - mapka:
   

23.02.2009 r.
Ogłoszenie nr 36722-2009 w spr. udzielenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2.
<  postępowanie unieważnione z powodu braku ofert >

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |