Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2009 r. >

trwa aktualizacja danych ...

23.02.2009 r.
Ogłoszenie nr 36722-2009 w spr. udzielenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2.
<  postępowanie unieważnione z powodu braku ofert >

08.04.2009 r.
Ogłoszenie nr 95860-2009 o zamówieniu - roboty budowlane: Remont drogi dojazdowej do pól Łomnica - Grzmiąca - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2006 roku.
 
  -
 ogłoszenie
  -  formularz ofertowy - zał nr 1
  -  oświadczenia wykonawcy - zał nr 2
  -  wykaz osób odpow. za realizację zamówienia - zał nr 3
  -  specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  -  umowa
  -  przedmiar robót
  -  program funkcjonalno - użytkowy
  - mapka

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |