Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2009 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy
w roku 2009
 

Uchwała Nr XXIV/145/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/146/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Głuszyca, w drodze darowizny, na rzecz  związku międzygminnego - Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

Uchwała Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/148/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXIV/149/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego  funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

Uchwała Nr XXIV/150/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załączniki: z1, z2, z3, z4, z5, z6 )

Uchwała Nr XXIV/151/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze (załączniki: z1, z2, )

Uchwała Nr XXIV/152/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załączniki: z1, z2, )

Uchwała Nr XXIV/153/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łomnica (załącznik)

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |