Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2009 r. >

Trwa aktualizacja danych ...

23.02.2009 r.
Ogłoszenie nr 36722-2009 w spr. udzielenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2:

1.  Ogłoszenie
2.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3.  Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
4.  Załącznik nr 2 - oświadczenia wykonawcy
5.  Audyt energetyczny - Szkoła Podstawowa nr 2
6.  Opinia RIO o sprawozdaniu z wyk. budżetu za 2007 rok
7.  Uchwała w spr. budżetu Gminy na 2009 rok (Nr XXII/134/2008):
     -  prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
8.  Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu (Nr XXIII/137/2008)
9.  Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS
10.  Zaświadczenie o niezaleganiu z US

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |