Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Rok 2009 - Budżet Gminy >

Projekt budżetu Gminy na 2009 rok:

Uchwały Składu Orzekającego RIO z dn. 27.11.2008 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu na 2009 r. (uchwała nr III-174/2008) oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ... oraz prognozy kwoty długu gminy Głuszyca (uchwała nr III-175/2008)

  Uchwała budżetowa na 2009 r. - projekt
 
  
Plan dochodów na 2009 r. - projekt
 
  
Plan wydatków na 2009 r. - projekt

Budżet Gminy na 2009 rok:

Uchwała Nr XXIII/134/2009 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok

 1. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
 2. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.
 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.
 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
 8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
 9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.
 10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.
 11. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.
 12. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.
 13. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej.
 14. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok:

   -  załącznik nr 1 - dochody budżetu Gminy
   -  załącznik nr 2 - wydatki budżetu Gminy
   -  załącznik nr 3 - zadania z zakresu administracji rządowej
   -  załącznik nr 4 -
   -  załącznik nr 5 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
   -  załącznik nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa)
   -  załącznik nr 7 - wydatki na świetlice wiejskie

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |