Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

Regulamin przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w uchwale IV/21/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27.01.2007 r. w spr. Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.
(
Zarządzenie nr 37/08 Burmistrza Miasta Głuszyca)

26.01.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.
<odpowiedzialny za treść - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748>

22.08.2008 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy informuje  o przystąpieniu Gminy Głuszyca do prac nad projektem budżetu na 2009 r. Podmioty ubiegające się o dotację z budżetu Gminy na cele publiczne mogą składać wnioski o dotację w terminie do 30 września 2008 r.
<odpowiedzialny za treść - Sekretarz Gminy - Witold Jaworski - tel. 074 8866769>

13.08.2008 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuje o bezpłatnych konsultacjach udzielanych rodzinom przeżywającym trudnosci związane z wychowaniem dzieci, z terenu powiatu wałbrzyskiego.
Konsultacje udzielane będą w terminie od 18 sierpnia do 15 grudnia 2008 r.

<odpowiedzialny za treść - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu - tel. 074 8408296, 074 8467558>

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |