Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia19 grudnia 2008 r.

Uprzejmie informuję, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 29 grudnia br. o godz. 12.00
w sali posiedzeń Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 22/2008.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Realizacja planu pracy Rady Miejskiej i jej stałych komisji za 2008 r.

6. Podjęcie uchwał:
6.1 w sprawie budżetu gminy na 2009 r.
6.2 w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków  przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głuszyca
6.3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
6.4 w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego ( Szkoła Podst. nr 2)
6.5 w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego (Centrum Kultury)
6.5 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 r.
6.7 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2009 r.
6.8 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Głuszyca
6.9 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.
7. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
8. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
9. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |