Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 20 listopada 2008 r.

Uprzejmie informuję, że XXII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 1 grudnia br. o godz. 16.00
w sali posiedzeń Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 21/2008.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Realizacja zadań wynikająca ze Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2006-2011.
6. Podjęcie uchwał:
6.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.,
6.2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.,
6.3 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2008 r.
6.4 w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów gminy Głuszyca,
6.5 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu urządzeniowo-rolnego gminy Głuszyca,
6.6 w sprawie stawek podatku od środków transportu,
6.7 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej,
6.8 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych
9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.  
11. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |