Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 16 października 2008 r.


Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Wszyscy


Uprzejmie informuję, że XXI sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbędzie się w dniu 27 października br. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 20/2008.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Informacja wynikająca z analizy oświadczeń majątkowych za 2007 r.
6. Informacja o funkcjonowaniu gospodarstw agroturystycznych w Gminie.
7. Sprawozdanie dotyczące wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w gminie.
8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.,
8.2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
8.3 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
8.4 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca-Kompleks Osówka”,
8.5 w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca,
8.6 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy,
8.7 w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”.
9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.  
11. Zakończenie obrad. 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |