Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ w GŁUSZYCY na 2005 r.

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ w GŁUSZYCY na 2005 r.

Plan pracy Rada Miejska w Głuszycy ustaliła Uchwałą Nr XXV/144/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2005 r.

Styczeń, tematy wiodące:

 • Realizacja planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej za II półrocze 2004 r.
 • Stan przygotowania placówek kultury i świetlic socjoterapeutycznych do organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
 • Stan bezpieczeństwa w Głuszycy - IV kwartał2004 r.

Luty, tematy wiodące:

 • Działalność „Osówki” w 2004 r. -osiągnięcia i zamierzenia.
 • Przygotowanie piłkarzy KS „Włókniarz” do sezonu 2005/06.
 • Działalność Klubu „Karate” w Głuszycy.
 • Informacja o realizacji Planu Zadań Inwestycyjnych na lata 2004-2008.

Marzec, tematy wiodące:

 • Działania resocjalizacyjne i opiekuńcze prowadzone w świetlicach socjoterapeutycznych.
 • Działania OPS w stosunku do mieszkańców potrzebujących pomocy.

Kwiecień, tematy wiodące:

 • Absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 • Stan bezpieczeństwa w Głuszycy - I półrocze 2005 r.

Maj, tematy wiodące:

 • Przygotowanie wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej.
 • Rozwój agroturystyki w gminie Głuszyca.

Czerwiec, tematy wiodące:

 • Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych na 2005 r.

Wrzesień, tematy wiodące:

 • Organizacja roku szkolnego 2005/06 w placówkach oświatowych gminy.
 • Ocena poziomu estetycznego gminy Głuszyca.
 • Stan bezpieczeństwa w Głuszycy w II kwartale2005 r.
 • Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Październik, tematy wiodące:

 • Informacja o podjętych działaniach eliminujących zagrożenia stwierdzone w zasobach gminy. Aktualny stan gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Listopad, tematy wiodące:

 • Opłaty i podatki lokalne.

Grudzień, tematy wiodące:

 • Budżet gminy na 2006 r.

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |