Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej Głuszycy

                        Głuszyca, dnia 15 grudnia 2005 r.
 
 
Uprzejmie informuję, że XXXVII sesja Rady Miejskiej
w Głuszycy odbędzie się w dniu 22 grudnia br. o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu nr 36/2005.
4.      Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5.      Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
6.      Podjęcie uchwał:
6.1     w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.,
6.2     w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego      2005,
6.3     w sprawie zasad ustalenia opłat partycypacyjnych za korzystanie
         z wyżywienia w przedszkolu na terenie gminy Głuszyca
6.4     w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za        przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności        nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe i nieruchomości rolnych,
6.5     w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na I półrocze  2006 r.,
6.6     w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2006 r.
7.      Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
8.      Zakończenie obrad.
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                              Jan Chmura
 
 
 
 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |