Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wymeldowanie z pobytu stałego >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego dokonuje się na obowiązującym formularzu (Pu-E-2)*.
   
 2. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
   
 3. Paszport polski (dotyczy obywateli polskich zamieszkałch za granicą).
   
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli zameldowanie jego dotyczy).
   
 5. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej - mężczyzn do lat 50 i kobiet posiadających ten dokument).

  * - formularz można pobrać w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.
 
Jeżeli zmiana zameldowania (wcześniejszy jak i nowy adres zameldowania) dokonywana jest w obrębie Głuszycy, wówczas wymeldowania z pobytu stałego należy dokonać na formularzu Pu-E-1 (zgłoszenie pobytu stałego).
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Ludności, I piętro, pokój nr 22, 
  tel. 074 8866753,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Kabat).

OPŁATA SKARBOWA:

Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

Na miejscu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całości z żądaniem strony.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Wymeldowanie może być dokonane wyłącznie osobiście.
   
 2. Osoby posiadające karty mobilizacyjne, przed zgłoszeniem w urzędzie, powinny uzyskać wpis w ksiązeczce wojskowej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Świdnicy, Pl. Grunwaldzki 2.
   
 3. Przy zgłoszeniu wymeldowania dziecka przez jednego z rozwiedzionych małżonków należy przedstawić orzeczenie sądu o miejscu pobytu dziecka.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami).
   
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. (Dz. U. Nr 236 poz. 1999).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |