Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie odpisu z aktów stanu cywilnego (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem np. paszport, legitymacja szkolna, legitymacja ubezpieczeniowa itp.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 3, 
  tel. 074 8866744,
  (osoba odpowiedzialna - Wiesława Moździerz).

OPŁATA SKARBOWA:

 • od podania (wniosku) 5 zł,
 • odpis skrócony 15 zł,
 • odpis zupełny 25 zł,
 • kserokopia aktu stanu cywilnego - od każdej strony  3 zł

  Znaki opłaty skarbowej są do nabycia w Biurze Obsługi Klietna (parter, pokój nr 1) oraz w Kasie (parter, pokój nr 2).
   

TERMIN REALIZACJI:

Na miejscu.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całosci z żądaniem strony.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Do otrzymania odpisów atków stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstwiciel ustawowy,
 • sąd i inne organy państwowe,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.

Wnioskodawca w pisemnym wniosku winien podać dane personalne osoby, której akt dotyczy oraz rodzaj i datę zdarzenia.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 83 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36 poz.180 ze zmianami).
 2. Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz.960 ze zmianami).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |