Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

Regulamin przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w uchwale IV/21/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27.01.2007 r. w spr. Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.
(
Zarządzenie nr 37/08 Burmistrza Miasta Głuszyca)

05.08.2008 r.
Apel Burmistrza Miasta Głuszycy do M
ieszkańców Gminy w sprawie ograniczenia korzystania z wody.
<odpowiedzialny za treść - Artur Burek - tel. 074 8866766>

30.07.2008 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca informuje, iż na polecenie Wojewody Dolnośląskiego dnia 1 sierpnia 2008 r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia systemu syren, umożliwiający upamiętnienie obchodów 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

28.05.2008 r.
Stypendia szkolne za okres IV - VI 2008 r.  wypłacane będą w kasie urzędu od 04 - 06 czerwca 2008 od godz. 9:30 - 14:30.
Stypendia przeznaczone są wyłącznie na:

  1. Artykuły szkolne- przybory, pomoce naukowe (związane również z nauką zawodu);
  2. Podręczniki i inne różne książki (słowniki, atlasy, encyklopedie);
  3. Buty i odzież sportową;
  4. Opłatę za dodatkową naukę:
    - języka obcego,
    - gry na instrumentach, tańca,
    - zajęcia sportowe, wycieczki szkolne.

Proszę zgłaszać się z decyzją i dowodem osobistym.
<odpowiedzialna za treść - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748>

23.04.2008 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: aktywna integracja –poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizacje zawodową w ramach POKL Priorytet VII działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1.
<Konkurs rozstrzygnięty - czytaj>
<odpowiedzialna za treść - Joanna Fornalska - tel. 074 8456343>
 

23.04.2008 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: aktywna integracja – terapia psychospołeczna w ramach POKL Priorytet VII działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1.
<Konkurs rozstrzygnięty - czytaj>
<odpowiedzialna za treść - Joanna Fornalska - tel. 074 8456343>

15.04.2008 r.
OGŁOSZENIE NR 3 / OR / 2008 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych w czasie wakacji w 2008 r.
Rozstrzygnięcie:
Informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego- organizacja wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych w czasie wakacji w 2008 r.
wybrane zostały oferty złożone przez:
Rzymskokatolicką Parafię NMP Królowej Polski w Głuszycy ul.Kłodzka 56 - przyznana kwota dotacji: 3000 zł;
Rzymskokatolicką Parafię Chrystusa Króla w Głuszycy ul.11-go Listopada 2a - przyznana kwota dotacji: 3000 zł.
Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach.

<odpowiedzialna za treść - Maria Sokołowska - tel. 074 8866750>

11.04.2008 r. 
OGŁOSZENIE NR 1 / OR / 2008 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez udział dzieci i młodzieży z Głuszycy z rodzin uzależnionych.
Rozstrzygnięcie:
Informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez udział dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych z Głuszycy wybrana została oferta złożona przez:
Uczniowski Klub Sportowy „Głuszyca” w Głuszycy .
- przyznana kwota dotacji – 11000
Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

<odpowiedzialna za treść - Maria Sokołowska - tel. 074 8866750>

06.03.2008 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadania - upowszechnianie sportu a w szczególności piłki nożnej, - utrzymanie bazy sportowej tj, stadionu z zapleczem socjalnym
.
Rozstrzygnięcie:
W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta - Miejskiego Klubu Sportowego „Włókniarz" w Głuszycy.
Oferta spełniła wymagania określone w ogłoszeniu i została pozytywnie oceniona.

<odpowiedzialna za treść - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748>

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |