Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dostępny w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1).

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Biuro Obsługi Klienta - parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  I piętro, pokój nr 22, 
  tel. 074 8866757,
  (osoba odpowiedzialna - Maria Andrzejewska).

OPŁATA SKARBOWA:

 • za wniosek - znaczek skarbowy – 5 zł,
 • za każdy załącznik – znaczek skarbowy - 50 gr,

TERMIN REALIZACJI:

Bez zbędnej zwłoki.
  

INFORMACJE DODATKOWE:

Uwaga

Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w przypadku kiedy jest to zabronione, albo lub bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

Jednorazowe zezwolenia mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednorazowe zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest do kasy gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, o których mowa w art.11ust. 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zmianami).
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 - tekst jednolity).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |