Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 13 czerwca 2008 r.


Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Wszyscy


Uprzejmie informuję, że XIX sesja Rady Miejskiej
w Głuszycy
odbędzie się w dniu 23 czerwca 2008 r. o godz. 16.00
w sali posiedzeń Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 18/2008.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Stan techniczny dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Głuszyca.
 6. Stan ochrony p.powodziowej, p.pożarowej i obrony cywilnej w Gminie Głuszyca.
 7. Wychowanie przedszkolne w Gminie Głuszyca.
 8. Propozycje kulturalne i sportowe Centrum Kultury na okres wakacji 2008.
 9. Protokoły z przeprowadzonych kontroli zleconych przez Radę Miejską.
 10. Podjęcie uchwał:
  10.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.,
  10.2 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania,
  10.3 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.
 11. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
 12. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |