Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2008 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta >

Pełna treść zarządzeń może zostać udostępniona osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pokój nr 1 na parterze

1/08  z dnia 2 stycznia 2008 roku  w sprawie zmiany załącznika
Nr 1 Zarządzenia Nr 31/04 z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

2/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Przemysłowej 2.

3/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Przemysłowej 2

4/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 65.

5/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 65.

6/08  z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 58.

7/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz długoteniego dzierżawcy działki nr 123/1 położonej w Głuszycy Obręb II.

8/08 z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki nr 469 położonej w Głuszycy Górnej.

9/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

10/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

11/08 z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 29.

12/08 z dnia 21 stycznia 2008 roku  w sprawie regulaminu postępowania w sprawie dokonywania w Urzędzie Miejskim w Głuszycy wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

13/08 z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewcza 8.

14/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych na rok 2008.

15/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 41.

16/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Górnośląskiej 16.

17/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 18.

18/08 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do zatrudnienia instruktora w świetlicy wiejskiej w Kolcach.

19/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznzczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/12 przy ul. 11 Listopada 48 w Głuszycy.

20/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/13 przy ul. 11 Listopada  50 w Głuszycy.

21/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznzczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/10 przy ul. 11 Listopada 43 w Głuszycy.

22/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/11 przy ul. 11 Listopada 41 w Głuszycy .

23/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/9 przy ul. 11 Listopada 45 w Głuszycy.

24/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/14 przy ul. 11 Listopada 52 w Głuszycy.

25/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 817 położonej w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 3,3a,3b i 3c.

26/08 z dnia 8 lutego 2008 roku zmieniające Zarządzenie nr 78/2005 Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

27/08 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie uchylenia Zarządzeń :
- Szefa Obrony Cywilnej Gminy Głuszyca Nr 42 /2005 z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Głuszyca,
- Nr 41/2005 z dnia 4 kwietnia w sprawie organizacji i funkcjowanowania systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Głuszyca.

28/08 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

29/08 z dnia 20 lutego 2008 roku   sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowyjm na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 58.

30/08 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

31/08 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

32/08 z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

33/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Głuszycy działki nr 120/5.

34/08 z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Głuszyca".

35/08 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 38/2001 z dnia 20 września 2001 roku w sprawie opłat pobieranych za usługi ksero.

36/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

37/08 z dnia  4 marca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XV/86/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.

38/08 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

39/08 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego samochodu specjalnego - wozu gaśniczego.

40/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego - wozu gaśniczego.

41/08 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odpłatnej zamiany działki 262/3 o powierzchni ogólnej 252 m2 położonej w Głuszycy Obręb I będącej własnością Gminy Głuszyca na działkę nr 263/5 o powierzchni 286 m2 położonej w Głuszycy Obręb I stanowiącej własność  osoby prywatnej.

42/08 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odpłatnej zamiany działki nr 264/3 o powierzchni ogólnej 286 m2 połozonej w Głuszycy Obręb I będącej własnością Gminy Głuszyca na działkę nr 263/3 o powierzchni 252 m2 połozonej w Głuszycy Obręb I stanowiącej własność osoby prywatnej.

43/08 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie wyrażania zgody na dokonanie nieodpłatnej zamiany działki bnr 816/1 o powierzchni ogólnej 0, 0002 ha położonej w Głuszycy Obręb I stanowiącej własność osoby prywatnej.

44/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie likwidacji składników majątkowych.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |