Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Obwieszczenia Burmistrza Miasta Głuszycy: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zagospodarowanie przestrzene

23.05.2008 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie wydania decyzji nr 10/2008 Burmistrza Miasta Głuszyca, znak ZB/7331/680/10/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „ Odbudowie mostu na rzece Bystrzycy w km 97 + 974 przewidzianej do realizacji na części działki nr 8, 28, 91 przy ulicy Dolnej w Głuszycy, gmina Głuszyca" ...

23.05.2008 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.: "Odbudowa mostu na rzece Bystrzycy w km 97 + 974 w Głuszycy przy ul. Dolnej w obrębie Głuszyca 2, działki nr 8, 28, 91" ...

17.03.2008 r. - Zawiadomiemie w sprawie wykonanych opracowań ekofizjograficznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna oraz Łomnica ...

15.11.2007 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.: "Budowa kolektora sanitarnego z przłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Dolnej Nr 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 w Głuszycy" ...

01.08.2007 r. - Zawiadomiemie w sprawie wykonanych opracowań ekofizjograficznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ...

26.07.2007 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie wydania decyzji nr 18/2007 Burmistrza Miasta Głuszyca, znak BUA/7331/653/19/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „Remoncie muru oporowego w km 5+750 drogi wojewódzkiej nr 380 w miejscowości Grzmiąca przewidziana do realizacji na dz. nr 379/176 i 230 w Grzmiącej, gm. Głuszyca" ...

14.06.2007 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie wydania decyzji nr 10/2007 Burmistrza Miasta Głuszyca, znak BUA/7331/644/10/2007, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Remoncie muru oporowego w km 5+750 drogi wojewódzkiej nr 380 w miejscowości Grzmiąca przewidzianej do realizacji na dz. nr 352 i 336 w Grzmiącej, gm. Głuszyca ...

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |