Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Skarbnik Gminy

Elżbieta Koszykowska - Skarbnik Gminy

e-mail: skarbnik@gluszyca.pl

tel.: 074 88 66 751

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

  • Przygotowywanie projektu budżetu gminy
  • Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu
  • Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych
  • Nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej
  • Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy
  • Kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz jednostek pomocniczych gminy
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza
  • Zwierzchnictwo służbowe nad pracą referatu finansowego

---> Referat Finansowy

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |