Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Zastępca Burmistrza

Tomasz Gromala - Zastępca Burmistrza

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 • Zastępca podejmuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia obowiązków z innych przyczyn.
 • Zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
  - nadzór nad organizacją pracy Urzędu;
  - przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych.
 • Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie.
 • Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
 • Organizowanie współdziałania z Sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi.
 • Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników i komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych.
 • Nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i nad środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, zakupy, wyposażenie, remonty i inwestycje.
 • Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków.
 • Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.
 • Koordynowanie działalności komórek oraz jednostek organizacyjnych miasta w zakresie oświaty, kultury, sportu, turystyki oraz promocji Miasta

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |