Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Stanowisko d/s Promocji i Rozwoju Gospodarczego >

Stanowisko d/s Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Artur Burek - Podinspektor ds. Promocji i Rozwoju Gospodarczego.
pokój Nr 25, I piętro Urzędu Miejskiego

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Promocji i Rozwoju Gospodarczego należą:

 1. Gromadzenie informacji i danych ekonomiczno - socjologicznych dotyczących miasta.
 2. Inicjowanie i koordynowanie wydawania materiałów pomocniczych (foldery, informatory) oraz opracowywanie części informatycznych miasta.
 3. Organizowanie targów, wystaw oraz gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania wydawnictw promocyjnych i stron internetowych.
 4. Przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie inwestowania na terenie gminy.
 5. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację gospodarczą gmin.
 6. Koordynowanie działań podmiotów gospodarczych w celu podjęcia wspólnych przedsięwzięć.
 7. Prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach wobec podmiotów gospodarczych.
 8. Kreowanie rozwoju gospodarczego gminy.
 9. Tworzenie programów zmierzających do podnoszenia aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu.
 10. Pozyskiwanie wyczerpujących informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i warunkach stawianych projektom i wnioskodawcom ubiegającymi się o środki pomocnicze.
 11. Sporządzanie wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych.
 12. Uzyskiwanie stanowisk referatów w sprawie zasadności złożenia wniosków lub negatywnej ich oceny.
 13. Prowadzenie spraw dotyczących informowania środków masowego przekazu o działalności Burmistrza i Rady Miejskiej.
 14. Informowanie Burmistrza o istotniejszych informacjach zamieszczanych na łamach prasy.
 15. Przygotowywanie własnych materiałów dla środków masowego przekazu.
 16. Koordynowanie działań dotyczących udzielania informacji w odpowiedzi na artykuły zamieszczane na łamach prasy.
 17. Aktualizowanie danych BIP.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |