Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

Regulamin przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w uchwale IV/21/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27.01.2007 r. w spr. Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.
(
Zarządzenie nr 37/08 Burmistrza Miasta Głuszyca)

 

29.04.2008 r.
STYPENDIA SZKOLNE za okres I - III 2008 r. wypłacane będą w kasie urzędu od 06 do 09 maja 2008 od godz. 9:30 – 14:30.
 

STYPENDIA PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE NA:
- artykuły szkolne - przybory, pomoce naukowe (związane również z nauką zawodu),
- podręczniki i inne różne książki (słowniki, atlasy, encyklopedie),
- buty i odzież sportową,
- opłata za dodatkową naukę: języka obcego, gry na instrumentach, tańca, zajęcia sportowe, wycieczki szkolne.
 
<
odpowiedzialna za treść  -  Urszula Zaleska - tel. 074 8866748>

23.04.2008 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: aktywna integracja – zajęcia w ramach podnoszenia lub zdobywania kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym w ramach POKL Priorytet VII działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1.
<odpowiedzialna za treść - Joanna Fornalska - tel. 074 8456343>

23.04.2008 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: aktywna integracja –poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizacje zawodową w ramach POKL Priorytet VII działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1.
<odpowiedzialna za treść - Joanna Fornalska - tel. 074 8456343>

23.04.2008 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: aktywna integracja – terapia psychospołeczna w ramach POKL Priorytet VII działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1.
<odpowiedzialna za treść - Joanna Fornalska - tel. 074 8456343>

15.04.2008 r.
OGŁOSZENIE NR 3 / OR / 2008 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych w czasie wakacji w 2008 r.
<odpowiedzialna za treść - Maria Sokołowska - tel. 074 8866750>

11.04.2008 r. 
OGŁOSZENIE NR 1 / OR / 2008 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez udział dzieci i młodzieży z Głuszycy z rodzin uzależnionych.
<odpowiedzialna za treść - Maria Sokołowska - tel. 074 8866750>

06.03.2008 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadania - upowszechnianie sportu a w szczególności piłki nożnej, - utrzymanie bazy sportowej tj, stadionu z zapleczem socjalnym
.
<odpowiedzialna za treść - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748>

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |