Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2006 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy
w roku 2006

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Głuszycy.

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Głuszycy. 

Uchwała Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego w stosunku do Burmistrza Gminy
 
Uchwała Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
 
Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
 
Uchwała Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z  dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych
 
Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 
Uchwała Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
 
Uchwała Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006  r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr  III/14/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/216/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Głuszyca

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo - usługowej położonego przy ulicy Gdańskiej w Głuszycy. (uzasadnienie, załącznik)

Uchwała Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29  grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2007 r.

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r.  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2007 r.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |