Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

Regulamin przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w uchwale IV/21/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27.01.2007 r. w spr. Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.
(Zarządzenie nr 37/07 Burmistrza Miasta Głuszyca)


14.01.2008 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy, informuje że w ramach zatwierdzonej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Głuszyca na lata 2006-2011, w szczególności priorytetów strategicznych skierowanych do rodzin posiadających nieletnie dzieci, w dniu 23 stycznia 2008 r. (środa) od godz 9.00 do 14.00 w siedzibie ośrodka odbędzie się BEZPŁATNA DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA, mająca na celu wczesne rozpoznanie wad wymowy u dzieci.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy.
<odpowiedzialna za treść - Joanna Fornalska>

26.09.2007 r.
Ogłoszenie nr 1/2007 Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie konkursu dla organizacji pozarządowej na realizację zadania p.n.: dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Głuszyca ...
<odpowiedzialna za treść - Joanna Fornalska>

11.06.2007 r.
Ogłoszenie nr 4 / OR / 2007 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci i młodzieży z Głuszycy, z rodzin uzależnionych, w zajęciach sportowych w 2007 roku.
 (konkurs rozstrzygnięty - więcej...)

16.05.2007 r.
Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące współpracy z Agencją Pośrednictwa Pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich ...

28.04.2007 r.
Ogłoszenie nr 3 / OR / 2007 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci i młodzieży z Głuszycy, z rodzin uzależnionych, w zajęciach sportowych w 2007 roku. (06.06.2007 - konkurs unieważniony decyzją Burmistrza Miasta)

28.04.2007 r.
Ogłoszenie nr 2 / OR / 2007 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych w czasie wakacji w 2007 roku. (konkurs rozstrzygnięty - więcej...)

04.04.2007 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku ...
(konkurs rozstrzygnięty - więcej ...)

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |