Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

                                                  Głuszyca, dnia 19 grudnia 2007 r.
 
                                                         
Uprzejmie informuję, że XIV sesja Rady Miejskiej
w Głuszycy
odbędzie się w dniu 29 grudnia br. o godz. 9:00
w Centrum Kultury w Głuszycy
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu nr 13/2007.
4.  Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5.  Podjęcie uchwał:
5.1    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
5.2    w sprawie zmiany wysokości wartości jednego punktu niezbędnego do ustalenia płacy  zasadniczej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
5.3    w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,  funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego na rok 2008
5.4    w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Nr 1 w Głuszycy prowadzonego przez gminę Głuszyca.
5.5    w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2008 r.
5.6    w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2008 r.
6.  Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w 2007 r.
7.  Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w 2007 r.
8.  Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
9.  Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
10.  Zakończenie obrad.
 
 
                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                               Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |