Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych >

Ogłoszenia zapisane zostały w formacie *.pdf.
Do poprawnego odczytania załączników wymagany jest program:
pobierz Adobe Acrobat Reader (zalecana wersja 6.0)

 

OGŁOSZENIE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
odpowiedzialny za treść - dyr. Roman Rozmarynowski

09.11.2007 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego.
 

OGŁOSZENIE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
odpowiedzialna za treść - dyr. Agnieszka Gumna

08.11.2007 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego.
 

OGŁOSZENIE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
odpowiedzialna za treść - dyr. Jadwiga Szewczyk

08.11.2007 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego.
 

OGŁOSZENIE - GIMNAZJUM PUBLICZNE
odpowiedzialna za treść - dyr. Ewa Dorosz

08.11.2007 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego.
 

OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI
odpowiedzialna za treść - Jadwiga Matysiak

19.10.2007 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. obsługi techniczno - finansowej.
08.11.2007 r. - Kandydaci ubiegający się o stanowisko Referenta ds. obsługi techniczno - finansowej. 
13.11.2007 r. - Wynik naboru na stanowisko Referenta ds. obsługi techniczno - finansowej.
 

OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI
odpowiedzialny za treść - Sekretarz Gminy - Witold Jaworski

06.09.2007 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Gminy.
 

 OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI
odpowiedzialna za treść - Urszula Zaleska

31.07.2007 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Instruktora do Świetlicy Wiejskiej w Kolcach.
11.09.2007 r. - Lista kandydatów na stanowisko Instruktora do Świetlicy Wiejskiej w Kolcach.
11.09.2007 r. - Wynik naboru na stanowisko Instruktora do Świetlicy Wiejskiej w Kolcach.
 

 OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI
odpowiedzialna za treść - Urszula Zaleska

27.06.2007 r. - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie konkursu na dyrektora Przedszkola nr 1 w Głuszycy.
26.06.2007 r. - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie konkursu na dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy.
25.07.2007 r. - Lista kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora:
-  Gimnazjum Publicznego w Głuszycy.
-  Przedszkola nr 1 w Głuszycy.
11.09.2007 r. - Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska dyrektorów Gimnazjum oraz Przedszkola nr 1 w Głuszycy.
 

 OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI

15.06.2007 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Instruktora do Świetlicy Wiejskiej w Kolcach.
 09.07.2007 r. - Lista kandydatów ubiegających się o stanowisko Instruktora w Świetlicy Wiejskiej w Kolcach.
11.07.2007 r. - wyniki naboru na stanowisko Instruktora w Świetlicy Wiejskiej w Kolcach.
 

OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI

14.06.2007 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. Ekonomiczno – Płacowych Oświaty.
03.07.2007 r. - Lista kandydatów ubiegających się o stanowisko Podinspektora ds. Ekonomiczno - Płacowych Oświaty w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.
 09.07.2007 r. - Wyłonienie kandydata na stanowisko Podinspektora ds. Ekonomiczno - Płacowych Oświaty w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.
 

OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI

14.05.2007 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Dyrektora Przedszkola nr 1 w Głuszycy oraz
Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy.

Konkursy unieważnione decyzją Burmistrza Miasta.
 
OGŁOSZENIE - CENTRUM KULTURY - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05.02.2007 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.
28.02.2007 r. - Lista kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.
05.03.2007 r. - Wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.
 

 OGŁOSZENIE - URZĄD MIEJSKI

12.01.2007 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy.
06.02.2007 r. - Lista kandydatów ubiegających się o stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.
 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |