Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2007 r. >

11.09.2007 r.
Ogłoszenie o zamówieniu. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: zp/9/2007, nazwa zadania -dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy, ul. Sienkiewicza 53a:
1.
Ogłoszenie.
2.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3.
Zał. nr 1 - formularz ofertowy.
4.
Zał. nr 2 - formularz cenowy.
5.
Zał. nr 3 - oświadczenia.
6.
Zał. nr 4 - doświadczenie.
7.
Zał. nr 5 - umowa.

11.06.2007 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Remont drogi dojazdowej Łomnica – Głuszyca Górna” - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
<przetarg rozstrzygnięty>

16.05.2007 r.
Gmina Głuszyca ogłasza przetarg nieograniczony na
odtworzenie mostu łukowego w ciągu ulicy Dolnej w Głuszycy w km 0+563.
<
przetarg unieważniony>

23.02.2007 r.
Gmina Głuszyca ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne gminy Głuszyca.
<
przetarg rozstrzygnięty>

20.04.2007 r.
Gmina Głuszyca ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę balonów reklamowych, przenośnej bramy startowej, przenośnego zadaszenia sceny i przenośnych namiotów”.
<
przetarg rozstrzygnięty>

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |