Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

                                                                                Głuszyca, dnia 4 lipca 2007 r.

 

                                                               Radni

                                                               Rady Miejskiej w Głuszycy

                                                               Wszyscy

Uprzejmie informuję, że X sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 9 lipca br. o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.1 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów Wodociągów Kanalizacji w Wałbrzychu
3.2 w sprawie wspierania remontów przez wyrażenie zgody przez Gminę Głuszyca na udzielanie pożyczek na remonty wspólnot mieszkaniowych
4. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
5. Zakończenie obrad.

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                               Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |