Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Wydanie pierwszego dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w pokoju nr 1).

Wniosek w wersji elektronicznej moża pobrać tutaj ...

  1. Osobiste stawiennictwo wnioskodawcy.
  2. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  3. Dwie aklualne wyraźne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35x x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z cimnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  4. Dowód uiszczenia opłaty na konto urzędu:
    Urząd Miejski w Głuszycy
 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |