Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2007 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta >

Pełna treść zarządzeń może zostać udostępniona osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pokój nr 1 na parterze

1/2007  z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 297/2 położonej w Sierpnicy gmina Głuszyca

2/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 202 położonej w Sierpnicy gmina Głuszyca

3/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca

4/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 15 położonej w Głuszycy

5/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do obecnego długoletniego dzierżawcy działki nr 229/2 położonej w Głuszycy przy ul. Piastowskiej 29

6/2007 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

7/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego dot. lokalu położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 53

8/2007 z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

9/2007 z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego dot. lokalu mieszkalnego położonego  w Głuszycy przy ul. Bolesława Chrobrego1

10/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji do ustalania i szacowania strat powstałych w wyniku huraganu
w dniach 18 - 19 stycznia 2007 roku na terenie gminy Głuszyca

11/2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 4

12/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych na rok 2007

13/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie przeznzczenia
d
o sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 12

14/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przeznzczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 83

15/2007 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Częstochowskiej 8

16/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego działek nr 212/1, 120/1, 334/2, 145 na rzecz EnergiaPro Koncern Energetyczny SA

17/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie zamiany działki nr 153 o powierzchni ogólnej 4768 m2 położonej w Łomnicy, a będącej własnością Gminy Głuszyca
na działkę nr 171/2 o powierzchni 1022 m2 będącej własnością Państwa ...

18/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora instytucji kultury Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

19/2007 z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie procedury przygotowywania projektów uchwał

20/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie zmiany
do Zarządzenia Nr 78/2005 Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

21/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 12

22/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuszycy

23/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

24/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 90/2 o powierzchni 4725 m2 położoną w Grzmiącej Gmina Głuszyca

25/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 88/2 o powierzchni 900 m2 położoną w Grzmiącej, Gmina Głuszyca

26/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustego nieograniczonego działkę
nr 90/1 o powierzchni 8700 m2 położoną w Grzmiącej Gmina Głuszyca

27/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przeznzczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 445/2 o powierzchni 1979 położoną w Głuszycy Górnej, Gmina Głuszyca

28/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca

29/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 445/2 o powierzchni 1979 m2 położoną w Głuszycy Górnej Gmina Głuszyca

30/2007 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60 000 Euro

31/2007 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego
dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Bohaterów Getta 24

32/2007 z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
najemcy  lokalu mieszkalnego
dot. lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Bohaterów Getta 10

33/2007 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

34/2007 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na cele związane
z działalnością wychowawczą lokalu użytkowego posadowionego
w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 14

35/2007 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego działki nr 86/1 na rzecz EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.

36/2007 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiącej działkę
nr 188/2 położoną w Grzmiącej gmina Głuszyca

37/2007 z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr IV/21/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.

38/2007 z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

39/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przejęcia działki nr 188/2 położonej
w Grzmiącej Gmina Głuszyca

40/2007 z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

41/2007 z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

42/2007 z dnia 4 kwietnia

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |