Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Uprzejmie informuję, że IX sesja Rady Miejskiej
  
w Głuszycy odbędzie się w dniu 21 czerwca br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 8/2007.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Informacja na temat miejscowego rynku pracy aspekcie bezrobocia.
6. Informacja na temat poziomu estetycznego gminy.
7. Informacja na temat efektów działań placówek kultury na terenie gminy.
8. Informacja na temat przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
9.Podjęcie uchwał:
9.1 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010,
9.2 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.
9.3 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz jej wysokość
9.4
w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca.
10. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
11. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
12. Zakończenie obrad.

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                               Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |