Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Sekretarz Gminy >

Sekretarz Gminy
 • Witold Jaworski
  pokój nr 25, I piętro Urzędu Miejskiego,
  tel. 074 88 66 769
  e-mail:
  sekretarz@gluszyca.pl
Do zadań Sekretarza Gminy należy:
 1. Zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania biura z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
 3. Nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwienia spraw obywateli.
 4. Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu.
 5. Prowadzenie spraw osobowych Urzędu.
 6. Zastępowanie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza w czasie ich nieobecności, np. choroby, urlopu lub innej nieobecności w zakresie ustalonym przez Radę.
 7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza w zakresie prowadzenia spraw gminy.
 8. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z zastrzeżeniem uprawnień określonych w art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie terytorialnym, art. 9, 25, 27 ustawy o pracownikach samorządowych.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |