Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Zespół Radców Prawnych >

Zespół Radców Prawnych

pokój nr 25, I piętro Urzędu Miejskiego
Pracownik: Artur Nazimek
tel. 074 88 66 714

Do zadań Radców Prawnych należą sprawy obsługi prawnej Urzędu Miejskiego:

  1. Opiniowanie pod względem prawnym, redakcyjnym projektów uchwał, zarządzeń i opinii.
  2. Opiniowanie pod względem prawnym, na wniosek referatów, przygotowywanych decyzji.
  3. Współudział w przygotowaniu projektów aktów prawa miejscowego oraz projektów uchwał.
  4. Prowadzenie zastępstwa procesowego w sprawach sądowych i przed NSA.
  5. Wydawanie opinii prawnych dotyczących umorzenia wierzytelności oraz zawierania ugod w sprawach majątkowych.
  6. Opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień.
  7. Prowadzenie szkolenia pracowników Urzędu z zakresu obowiązującego prawa.
  8. Obsługa prawna i doradztwo na rzecz Burmistrza, Rady Miejskiej, referatów i pozostałych komórek organizacyjnych.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |