Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

Regulamin przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w uchwale IV/21/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27.01.2007 r. w spr. Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.
(Zarządzenie nr 37/07 Burmistrza Miasta Głuszyca)


16.05.2007 r. ogłoszenie Ośrodeka Pomocy Społecznej dotyczące współpracę z Agencją Pośrednictwa Pracy
w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich ...

28.04.2007 r.
Ogłoszenie nr 3 / OR / 2007 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci i młodzieży z Głuszycy, z rodzin uzależnionych, w zajęciach sportowych w 2007 roku.

28.04.2007 r.
Ogłoszenie nr 2 / OR / 2007 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych w czasie wakacji w 2007 roku.

04.04.2007 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku ...
(konkurs rozstrzygnięty - więcej ...)

09.08.2006 r.
Protokół z posiedzenia Komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Głuszycy w celu oceny ofert na zadanie p.n.: Upowszechnianie sportu, a w szczególności piłki nożnej ...

21.07.2006 r.
Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy w sprawie ponownego konkursu na organizację aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych na 2006 rok, w ramach zajęć pozalekcyjnych.

28.06.2006 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku ... (konkurs rozstrzygnięty - więcej ...)

29.05.2006 r.
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU - Na podstawie § 14 ust. 5 Zarządzenia Nr 42/2006 w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXXVI/193/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r., Burmistrz Miasta Głuszyca uwzględnia złożony protest przez Stowarzyszenie "DYNAMIKÓS" w Głuszycy, dot. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 r. i unieważnia przeprowadzony konkurs na w/w zadanie.
W najbliższym czasie ponownie zostanie ogłoszony konkurs.

23.05.2006 r.
Protokół z zakończenia konkursu na realizację zadania publicznego: "Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, na 2006 r., w ramach zajęć pozalekcyjnych" ...

23.05.2006 r.
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego: "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych, w czasie wakacji w 2006 r." ...

16.05.2006 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku ...

12.04.2006 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie konkursu na organizację aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, na 2006 rok, w ramach zajęć pozalekcyjnych ... (konkurs zakończony - więcej ...)

12.04.2006 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego: "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych w czasie wakacji
w 2006 r." ...
(konkurs rozstrzygnięty - więcej ...)

29.03.2006 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku ... (konkurs rozstrzygnięty - więcej ...)

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |