Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Referaty, biura, samodzielne stanowiska, osoby >

NAZWA

STANOWISKO

NAZWISKO

POKÓJ

BURMISTRZ

Burmistrz

Wojciech
Durak

20

Zastępca BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Tomasz
Gromala

20

Sekretariat Urzędu

Podinspektor ds. Administracyjnych

Beata
Jagóra

20

Biuro Obsługi Klienta

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Spraw Obywatelskich

Maria
Sokołowska

1

Biuro Obsługi Klienta

Inspektor ds. Lokalowych

Barbara
Podgórska

1

Biuro Obsługi Klienta

Młodszy Referent ds. Informatyki

Tomasz
Krzak

1

Biuro Obsługi Klienta

Inspektor ds. Organizacyjnych

Ewa
Łęcka

1

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Kierownik Referatu

Irena
Franków

2

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Inspektor ds. Drogownictwa

Kazimierz
Jerzyk

2

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej

Katarzyna
Łazanowska

2

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

 Artur Michałuszek

3

Referat Finansowy - Kasa

Inspektor ds. Księgowości

Ewa
Morawiec

4

Referat Finansowy

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Grażyna
Aleksandrowicz

5

Referat Finansowy

Inspektor ds. Wymiaru Podatku

Elżbieta
Ludkiewicz

5

Referat Finansowy

Inspektor ds. Podatkowych

Beata
Sokołowska

5

Referat Finansowy

Zastępca Skarbnika Gminy

Bożena
Żołnieruk 

6

Referat Finansowy

Inspektor ds. Księgowości

Irena
Piasecka

6

Referat Finansowy

Inspektor ds. Płac

Urszula Rudnicka

6

Referat Finansowy

Specjalista ds. Księgowości Oświaty

Halina
Bartyńska

7

Referat Finansowy

Specjalista ds. Księgowości Oświaty

Joanna
Pakulska

7

Referat Finansowy

Specjalista ds. Księgowości Oświaty

Anna
Malecha

7

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Inspektor ds. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Urszula
Zaleska

7

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Inspektor ds. Ewidencji Ludności

Anna
Kabat

22

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Inspektor ds. Ewidencji Gospodarczej

Maria
Andrzejewska

22

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

Wiesława Moździerz

23

Samodzielne Stanowisko ds. Architektury i Budownictwa

Inspektor ds. Architektury i Budownictwa

Czesław Franków

24

Samodzielne Stanowisko d/s Obrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych

Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych

Maria
Jankowska

24

Zespół Radców Prawnych

Radca Prawny

 Alicja Brożek
 Artur Nazimek

25

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Inspektor ds. Organizacyjnych i Kadr

Jadwiga
Matysiak

26

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu

Andrzej Poniewierski

27

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Inspektor ds. Nieruchomości i Gospodarki Gruntami

Alicja
Ogorzelec

27

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Inspektor ds. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Mariola
Szarata

27

Kancelaria Rady Miejskiej

Inspektor ds. Rady Miejskiej

Teodozja
Nazarczuk

30

Promocja i Rozwój Gospodarczy

Stanowisko d/s Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Artur
Burek

 25

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |