Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

pokój nr 1, parter Urzędu Miejskiego
 
e-mail: bok@gluszyca.pl

Pracownik:

 • Barbara Podgórska - Inspektor ds. Lokalowych
  tel. 074 88 66 768
 • Ewa Łęcka - Inspektor ds. Organizacyjnych
  tel. 074 88 66 769
 • Tomasz Krzak - Młodszy Referent ds. Informatyki
  tel. 074 88 66 747

Do zadań Biura Obsługi Klienta należą:

 1. Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw interesanta. 
 2. Obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, wydawanie przesyłek awizowanych.
 3. Nadzór nad prawidłowym przekazywaniem przesyłek adresatom miejscowym.
 4. Udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej Urzędu.
 5. Nadzór nad aktualizacją oferty Urzędu Miasta.
 6. Udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, stowarzyszeniach, firmach działających na terenie gminy oraz wskazywanie kompetentnych osób i miejsca do załatwiania sprawy.
 7. Przyjmowanie, rejestracja, rozdział zestawień i analiz.
 8. Rozliczanie kosztów przesyłek i sporządzanie zestawień i analiz.
 9. Dysponowanie i udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych gminy.
 10. Prowadzenie biblioteki aktów prawnych, publikacji oraz zbioru przepisów gminnych, udostępnianie i pomoc w korzystaniu z przepisów prawa.
 11. Prowadzenie prenumeraty czasopism oraz zaopatrywanie Urzędu w fachowe wydawnictwa.
 12. Prowadzenie ewidencji arkuszy, spisów z natury jako druków ścisłego zarachowania.
 13. Prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków, w tym:
  - prowadzenie rejestru skarg;
  - przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków;
  - nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków;
  - sporządzanie analiz skarg, wniosków i spraw interwencyjnych.
 14. Umieszczanie ogłoszeń na tablicy Urzędu na okres przewidziany przepisami.
 15. Przeprowadzanie badań i analiz dotyczących spraw wnoszonych do Urzędu Miasta, badań ankietowych w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miasta.
 16. Uczestnictwo w pracach komisji d/s socjalnych (przydział lokali, komisje techniczne, itp.).
 17. Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym wniosków o dodatki mieszkaniowe.
 18. Wydawanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych.
 19. Prowadzenie spraw z zakresu przydziału lokali mieszkaniowych, zamiany mieszkań, podnajmu oraz realizowania wyroków sądowych w zakresie eksmisji i przekwaterowań.
 20. Rejestrowanie wniosków o przydział mieszkań i sporządzanie projektów list przydziału mieszkań.
 21. Prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych w części spraw lokalowych.
 22. Aktualizowanie danych BIP

W zakresie zadań zleconych:

 1. Przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
 2. Przyjmowanie pism sądowych.
 3. Przyjmowanie obwieszczeń.
 4. Wywieszanie w swoim lokalu ogłoszeń po ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |