Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Stawki podatku od środków transportowych na 2006 r. >

 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2007 r. (Uchwała Nr ........................ Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia ................................... r.) w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
 
a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie           640,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie     1.080,00 zł,
c) powyżej 9 ton                                  1.290,00 zł.
 
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)
Stawka podatku ( w złotych)
Nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
       
Dwie osie
 
12
13
1378
1484
13
14
1434
1525
14
15
1452
1557
15
 
1459
1590

 
 
Trzy osie
 
12
17
1480
1605
17
19
1500
1636
19
21
1521
1668
21
23
1542
1699
23
25
1563
1730
25
 
1583
1761

 
 
Cztery osie więcej
 
12
25
1782
1897
25
27
1803
2042
27
29
1834
2202
29
31
1887
2478
31
 
1939
2478

 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton -  1.495,00 zł.
 
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa            
                                               ( tony)
Stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdni (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Dwie osie
 
12
18
1048
1678
18
25
1154
1782
25
31
1261
1834
31
 
1473
1953
 
 
Trzy osie
 
12
40
1572
1953
40
 
1796
2527

 
5. Od przyczep i naczep,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:        1.290,00 zł.
 
6. Od przyczep i naczep, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: pojazd silnikowy + naczepa, ( przyczepa)          
                              (w tonach)
Stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
Oś (osie jezdne) z zawie- szeniem pneumatycznym lub uznany za równoważne
Inne systemy zawieszenia
1
2
3
4
 
 
Jedna oś
 
 
 
 
 
12
18
1154
1366
18
25
1178
1386
25
 
1198
1418
 
 
Dwie osie
 
12
28
1219
1470
28
33
1240
1491
33
38
1260
1501
38
 
1283
1717
 
 
Trzy osie i więcej
 
12
38
1303
1515
38
 
1323
1730

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                 1.495,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    1.885,00 zł, 

Termin płatności I raty podatku ustala się do dnia 15 lutego 2007 r. a II raty do dnia 15 września 2007 roku.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |