Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

Uwaga!

W związku z wejściem w życie, z dniem 01.01.2007 r. ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) i wycofania z użycia znaków skarbowych informujemy, że do czasu wprowadzenia zmian dane o opłacie zawarte w INFORMATORZE INTERESANTA oraz na drukach do pobrania są nieaktualne.
 
Za niedogodności przepraszamy.
Administrator BIP

09.08.2006 r.
Protokół z posiedzenia Komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Głuszycy w celu oceny ofert na zadanie p.n.: Upowszechnianie sportu, a w szczególności piłki nożnej ...

21.07.2006 r.
Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy w sprawie ponownego konkursu na organizację aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych na 2006 rok, w ramach zajęć pozalekcyjnych.

28.06.2006 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku ... (konkurs rozstrzygnięty - więcej ...)

29.05.2006 r.
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU - Na podstawie § 14 ust. 5 Zarządzenia Nr 42/2006 w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXXVI/193/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r., Burmistrz Miasta Głuszyca uwzględnia złożony protest przez Stowarzyszenie "DYNAMIKÓS" w Głuszycy, dot. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 r. i unieważnia przeprowadzony konkurs na w/w zadanie.
W najbliższym czasie ponownie zostanie ogłoszony konkurs.

23.05.2006 r.
Protokół z zakończenia konkursu na realizację zadania publicznego: "Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, na 2006 r., w ramach zajęć pozalekcyjnych" ...

23.05.2006 r.
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego: "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych, w czasie wakacji w 2006 r." ...

16.05.2006 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku ...

12.04.2006 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie konkursu na organizację aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, na 2006 rok, w ramach zajęć pozalekcyjnych ... (konkurs zakończony - więcej ...)

12.04.2006 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego: "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych w czasie wakacji
w 2006 r." ...
(konkurs rozstrzygnięty - więcej ...)

29.03.2006 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku ... (konkurs rozstrzygnięty - więcej ...)

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |