Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 30 listopada 2006 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuszycy
Jan Chmura


Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
Wszyscy


Uprzejmie informuję, że II sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbędzie się w dniu 4 grudnia br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 1/2006.
4. Ślubowanie Burmistrza.
5. Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego w stosunku do Burmistrza Gminy.
5.2 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady.
5.3 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.
5.4 w sprawie powołania Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Społecznych.
5.5 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
5.6 w sprawie powołania komisji d.s. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5.7 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
5.8 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
5.9 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
5.10 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.
6. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
8. Zakończenie sesji.

Przewodnczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |