Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 23 listopada 2006 r.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuszycy
Kadencji 2002-2006
 
Radni Rady Miejskiej w Głuszycy  
Sołtysi
Wszyscy
             Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję I sesję Rady Miejskiej w kadencji 2006÷2010 na dzień 27 listopada 2006 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55.
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów i ich przebiegu.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
  8. Zakończnie sesji.
 
                                                     Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |