Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2006 r. >

25.10.2006 r.
Gmina Głuszyca ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg Głuszyca w sezonie 2006/2007:
 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta.
3. Umowa.
4. Wykaz obwodów do zimowego utrzymania dróg.

23.10.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na: „budowę obiektu socjalnego na stadionie miejskim przy ul. Dolnej w Głuszycy".
<przetarg rozstrzygnięty>
 
23.10.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy:
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  - załącznik nr 1 – wzór oferty,
  - załącznik nr 2 – formularz cenowy,
  - załącznik nr 3 – oświadczenie ustawowe,
  - załącznik nr 4 – wykaz doświadczeń,
  - załącznik nr 5 – wzór umowy
  - aneks nr 1 do siwz.
  - aneks nr 2 do siwz.
  - aneks nr 3 do siwz.

28.09.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: "Budowa stacji narciarskiej Łomnica, etap I - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego":
- formularz Microsoft Word
- dokument *.PDF

08.09.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro na „zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, garażami, obsługa i utrzymanie kotłowni, eksploatacja z wykonywaniem drobnych napraw, awarii oraz wykonywaniem remontów w zasobie stanowiącym własność Gminy Głuszycy”.
<przetarg rozstrzygnięty>

28.08.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - "Budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego, Osówka centrum tajemnic i przygody".
<przetarg rozstrzygnięty>

18.08.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr 88, 96/8, 96/10, 96/12, 396 we wsi Sierpnica”
<przetarg rozstrzygnięty >

 

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |